اعضای افتخاری

فروردین ۱۷, ۱۳۹۵

فصیحی رامندی

جناب آقای فصیحی رامندی عضو محترم شورای شهر قزوین
فروردین ۱۷, ۱۳۹۵

دکتر همتی

جناب آقای دکتر همتی استاندار محترم قزوین
فروردین ۱۷, ۱۳۹۵

دکتر قاضی زاده هاشمی

جناب آقای دکتر قاضی زاده هاشمی وزیر محترم بهداشت
فروردین ۱۷, ۱۳۹۵

دکتر اسکویی

جناب آقای دکتر اسکویی معاونت محترم دانشگاه علوم پزشکی قزوین
تلگرام موسسه مكس
اينستاگرام موسسه مكس