کمک از طریق حرفه و تخصص ام

اگر حرفه و تخصصی دارید که می خواهید با مکس همراهی کنید از طریق فرم زیر برای ما از حرفه و تخصص خود بگویید. به طور مثال: من در زمینه گرافیک تخصص دارم . من در زمینه تولید محتوا می توانم با مکس همکاری کنم. من می خواهم ………………..
تلگرام موسسه مكس
اينستاگرام موسسه مكس