کتابخانه مکس

به جهت آگاهي رساني و افزايش اطلاعات همه آحاد مردم، موسسه مكس تصميم گرفته است در اين جهت گامي موثر بردارد تا با افزايش دانش شما، زمينه اي براي پيشگيري از انواع بيماري هاي سرطان ايجاد نمايد.
سعي مي شود هر هفته كتابي در اين زمينه در دسترس عموم علاقمندان قرار گيرد

دانلود رايگان كتاب در زمينه پيشگيري، تشخيص و درمان سرطان

1آنچه درباره سرطان خون بايد بدانيد
فهرست محتوا اين كتاب
- سرطان خون
- علایم سرطان خون
- علل و عوامل خطر سرطان خون
- درمان
- درمان سرطان خون
- گام بعد از شیمی درمانی
- انواع سرطان خون
- علایم سرطان لوسمی
- تشخیص و درمان سرطان خون لوسمی
- پیشگیري از سرطان لوسمی
- سرطان خون لنفومی
- علایم سرطان لنفومی
- عوامل خطرزا ابتلا به سرطان خون لنفوم
- تشخیص و درمان سرطان خون لنفوم
- سرطان خون میلوما
- علایم سرطان میلوما
- عوامل خطرزا ابتلا به سرطان خون میلوما
- درمان سرطان خون میلوما

دانلود رايگان
`پرداخت مبلغي دلخواه براي دانلود كتاب
2آنچه درباره سرطان معده باید بدانیم
فهرست محتوا اين كتاب
- معده
- سرطان معده
- علت سرطان معده
- علایم سرطان معده
- تشخیص سرطان معده
- انواع سرطان معده
- مرحله بندي سرطان معده
- درمان سرطان معده
- جراحی
- شیمی درمانی
- پرتو درمانی
- پرتو-شیمی درمانی
- پیشگیري از سرطان معده
- اپیدمیولوژي
دانلود رايگان
`پرداخت مبلغي دلخواه براي دانلود كتاب
3آنچه درباره سرطان پروستات باید بدانیم
فهرست محتوا اين كتاب
- پروستات
- سلول هاي سرطانی پروستات
- تومورهاي خوش خیم
- تومورهاي بدخیم
- عوامل خطرزا
- علائم
- تشخیص
- اگر سرطان تشخیص داده نشود
- مرحله بندي
- مراحل سرطان پروستات
- انتظار آگاهانه
- جراحی
- پرتو درمانی
- هورمون درمانی
- شیمی درمانی
- تغذیه و فعالیت بدنی
- معاینات منظم براي پیشگیري
- منابع حمایتی
- منابع
- درباره مکس
دانلود رايگان
`پرداخت مبلغي دلخواه براي دانلود كتاب
4آنچه درباره سرطان ریه باید بدانیم
فهرست محتوا اين كتاب
- سرطان ریه
- چه عواملی باعث ایجاد سرطان میشوند؟
- علایم سرطان ریه
- تشخیص سرطان ریه
- درمان سرطان ریه
- چگونه به وسیله سایبرنایف سرطان ریه درمان میشود؟
- درباره مکس
دانلود رايگان
`پرداخت مبلغي دلخواه براي دانلود كتاب
تلگرام موسسه مكس
اينستاگرام موسسه مكس