بنر تسلیت

نظر به استقبال شما حامیان محترم موسسه مکس قزوین از طرح اهدای بنر تسلیت به جای تاج گل و صرف هزینه کرد آن در جهت بهبودی کودکان مبتلا به سرطان قزوین، موسسه مکس طرحی را تبیین نموده تا شما خیرین محترم بتوانید با شرکت در این امر خداپسندانه هزینه کرد بنر تسلیت سفارش داده خود را مدیریت نمایید.

شما خیرین محترم می توانید با انتخاب یکی از شش طرح ذیل، به ترتیب در هزینه کرد درمان یک روز یک کودک تا پنج کودک مبتلا به سرطان (طرح های یک تا پنج) و یا هزینه کرد ساخت بیمارستان فوق تخصصی سرطان قزوین (طرح شش) به نیت فرد متوفی شریک شوید.

درخواست بنر تسلیت

  • 0 ریال
تلگرام موسسه مكس
اينستاگرام موسسه مكس