چشم انداز

۱-حمایت همه جانبه از خانواده های کودکان مبتلا به سرطان قزوین

۲-تحت پوشش قرار دادن تمام کودکان مبتلا به سرطان قزوین

۳-آموزش ،پیشگیری و افزایش آگاهی تمام اقشار جامعه نسبت به بیماری سرطان

۴-ساخت و تجهیز بیمارستان تخصصی کودکان مبتلا به سرطان

تلگرام موسسه مكس
اينستاگرام موسسه مكس