همراهی فرماندهی انتظامی و بانک قوامین با موسسه مکس

تصویر پوستر نمایشگاه خوشنویسی به نفع کودکان مبتلا به سرطان قزوین مکس
فروش آثار نمایشگاه خوشنویسی به نفع کودکان مبتلا به سرطان موسسه مکس
تیر ۱۴, ۱۳۹۶
همکاری کافه DIO قزوین با موسسه مکس
مرداد ۱, ۱۳۹۶

همراهی فرماندهی انتظامی و بانک قوامین استان قزوین با موسسه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان قزوین ( مکس)
واین مهربانی ادامه دارد…

تلگرام موسسه مكس
اينستاگرام موسسه مكس