همدلی کلاس سوم مدرسه آینده سازان نوین با موسسه مکس

تصویر شیره انگور
درمان کم خونی با شیره انگور
اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۶
گلریزان مکس
اردیبهشت ۳۱, ۱۳۹۶

همدلی کلاس سوم مدرسه آینده سازان نوین با کودکان مبتلا به سرطان قزوین

امروز در جشن خودکار کلاس سوم مدرسه آینده سازان نوین، دانش آموزان کلاس سوم(همدلی)با اهدا دو کارت هدیه جمعا به مبلغ ۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال به موسسه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان قزوین همراه و همدل با کودکان مبتلا به سرطان قزوین شدند.
در انتها دانش آموزان ۱۵۰ عدد قلک مکس را تحویل گرفتند تا در این راه همچنان همراه کودکان مبتلا به سرطان قزوین باشند.

تصویر مدرسه آینده سازان نوین

تلگرام موسسه مكس
اينستاگرام موسسه مكس