هجدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور

روز جهانی موسسات خیریه گرامی باد
روز جهانی موسسات خیریه گرامی باد
شهریور ۱۴, ۱۳۹۶
مصاحبه خبرگزاری صبح قزوین با سفیر موسسه مکس قزوین
مصاحبه خبرگزاری صبح قزوین با یکی از سفیران مکس
شهریور ۱۶, ۱۳۹۶

کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور

هجدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور با حضور مکس
۱۴ الی ۱۷ شهریور ماه
دانشگاه علوم پزشکی قزوین

 

 

تلگرام موسسه مكس
اينستاگرام موسسه مكس