عیدی به قهرمانان کوچک مکس بمناسبت عید نوروز ۹۶

عیدی اعضای مکس وهمشهریان به بیماران نیازمند خون
اسفند ۲۷, ۱۳۹۵
توزیع بسته خواربار ویژه عید نوروز بین خانواده های کودکان مبتلا به سرطان قزوین
اسفند ۲۹, ۱۳۹۵

 

عیدی قهرمانان کوچک مکس بمناسبت عید نوروز تهیه شده توسط سرکار خانم مداح از حامیان موسسه مکس و تعدادی از دوستان گرامیشان

عیدی قهرمانان کوچک مکس بمناسبت عید نوروز تهیه شده توسط سرکار خانم مداح از حامیان موسسه مکس و تعدادی از دوستان گرامیشان

عیدی قهرمانان کوچک مکس بمناسبت عید نوروز تهیه شده توسط سرکار خانم سعیدفر از حامیان موسسه مکس

عیدی قهرمانان کوچک مکس بمناسبت عید نوروز تهیه شده توسط سرکار خانم سعیدفر از حامیان موسسه مکس

تلگرام موسسه مكس
اينستاگرام موسسه مكس