عملکرد مالی سه ماهه دوم سال ۹۶ موسسه مکس

تزیین درب اتاق‌ های بخش خون بیمارستان قدس توسط خانم نصیری از اعضا مکس
تزیین درب اتاق‌ های بخش خون بیمارستان قدس
مهر ۱۲, ۱۳۹۶
اكتبر ماه پيشگيري از سرطان سينه
اکتبر ماه آگاهه بخشی درباره سرطان پستان (تکمیل روزانه)
مهر ۱۳, ۱۳۹۶

درسه ماه دوم سال ۱۳۹۶مبلغ ۷۵۷/۷۵۶/۰۰۰ ریال هزینه درمان کودکان مبتلابه سرطان قزوین ، به همت شما خیرین و همشهریان عزیز ، پرداخت شد.

وهمچنان این مهربانی ادامه دارد…

تلگرام موسسه مكس
اينستاگرام موسسه مكس