سقفی از جنس امید

توزیع ده هزار قلک مکس در بین مدارس قزوین-دبستان بهمن
اسفند ۱۶, ۱۳۹۵
توزیع ده هزار قلک مکس در بین مدارس قزوین-دبستان رشدنوین
اسفند ۱۸, ۱۳۹۵

علیرضا نوروزی، مدیر عامل موسسه مکس قزوین از حل مشکل مسکن یکی از خانواده های تحت پوشش موسسه در کمتر از دو ساعت به همت خیرین خبر داد.
نوروزی افزود، یکی از خانواده های تحت پوشش موسسه که اهل آوج هستند و فرزند آنها تحت درمان در قزوین قرار گرفته است، به واسطه تولد فرزند دیگرشان با مشکلات عدیده ای مواجه شده اند و عملا نگهداری از فرزندان به طور همزمان غیر ممکن شده بود، اما با حضور خیر گرامی جناب آقای گروسی در کمتر از دوساعت یک واحد کوچک برای این خانواده در نزدیکترین مکان به بیمارستان فراهم گردید و باهمت دیگر خیرین وسایل اولیه زندگی برای این خانواده مهیا گردید، تا این خانواده همچنان امیدوارانه پیگیر درمان فرزندشان باشند.

تلگرام موسسه مكس
اينستاگرام موسسه مكس