سخنرانی مدیرعامل مکس در هجدهمین کنگره دانشجویان علوم پزشکی کشور

اهدا جایزه نقدی هجدهمین کنگره سرطان نیما حسن زاده
اهدا جایزه نقدی برنده هجدهمین کنگره سرطان به موسسه مکس
شهریور ۱۸, ۱۳۹۶
عید غدیر مبارک
عید غدیر خم مبارک
شهریور ۱۸, ۱۳۹۶

سخنرانی مدیرعامل مکس در اختتامیه هجدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور
شهریور ۱۳۹۶

 

تلگرام موسسه مكس
اينستاگرام موسسه مكس