روز جهانی عکاسی گرامی باد

تصوير روز خبرنگار مبارك
روز خبرنگار مبارک
مرداد ۱۷, ۱۳۹۶
تصوير روز پزشك
روز پزشک گرامی باد
شهریور ۱, ۱۳۹۶

۱۹ آگوست مصادف با ۲۸ مرداد ماه بر همه فعالان عرصه عکاسی گرامی باد.
عکاسانی که همواره بدون کوچکترین چشم داشتی همراه موسسه مکس بودند.

 

19 آگوست مصادف با 28 مرداد ماه بر همه فعالان عرصه عکاسی گرامی باد. عکاسانی که همواره بدون کوچکترین چشم داشتی همراه موسسه مکس بودند.

 

 

تلگرام موسسه مكس
اينستاگرام موسسه مكس