تزیین درب اتاق‌ های بخش خون بیمارستان قدس

عاشورا حسین ابن علی سید الشهدا
تسلیت به مناسبت عاشورای حسینی
مهر ۹, ۱۳۹۶
عملکرده مالی موسسه مکس قزوین
عملکرد مالی سه ماهه دوم سال ۹۶ موسسه مکس
مهر ۱۲, ۱۳۹۶

تزیین درب اتاق‌ های بخش خون بیمارستان قدس توسط خانم نصیری از اعضا مکس

تلگرام موسسه مكس
اينستاگرام موسسه مكس