بیانیه ماموریت

موسسه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان قزوین(مکس)،عزیزانی که کودکانشان مبتلا به بیماری سرطان شده اند را با حمایت و پشتیبانی مردم خیر و نیک سرشت بدون هیچ چشم داشتی و به رایگان تحت حمایت همه جانبه خود قرار داده و میدهد.امید است با حمایتی که از خانواده های این کودکان انجام میپذیرد،اندکی از بار سنگین مالی،روحی و عاطفی را از دوش خانواده ها بکاهد.هدف مکس سلامتی کودکانی است که ناخواسته با این بیماری دست و پنجه نرم میکنند.مکس حامی خانواده هایی است که فرشتگان زندگیشان مبتلا به بیماری سرطان شده اند و از نظر اقتصادی ،روحی و روانی دچار مشکلات عدیده ای گردیده اند.امید است که با حمایت مکس زندگی کودکان و خانواده هایشان به روال عادی تغییر جهت دهد و هرچه زودتر این فرشتگان معصوم سلامتی خود را بدست آورند.

تلگرام موسسه مكس
اينستاگرام موسسه مكس