اهدا جایزه نقدی برنده هجدهمین کنگره سرطان به موسسه مکس

مصاحبه خبرگزاری صبح قزوین با سفیر موسسه مکس قزوین
مصاحبه خبرگزاری صبح قزوین با یکی از سفیران مکس
شهریور ۱۶, ۱۳۹۶
سخنرانی مدیرعامل مکس در کنگره دانشجویان علوم پزشکی
سخنرانی مدیرعامل مکس در هجدهمین کنگره دانشجویان علوم پزشکی کشور
شهریور ۱۸, ۱۳۹۶

اهدا جایزه نقدی ۶ میلیون تومانی جناب آقای دکترنیما حسین زاده از استان خراسان برترین سخنران هجدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی به موسسه مکس
شهریور۱۳۹۶

 

تلگرام موسسه مكس
اينستاگرام موسسه مكس