استقرار صندوق های مکس درشعب بانک قوامین

روز جهانی ماما
اردیبهشت ۱۵, ۱۳۹۶
مصاحبه مدیرعامل مکس با رادیو قزوین
اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۶

استقرارصندوق های مکس دربانک قوامین

درپی تفاهم‌ نامه ای که بین بانک قوامین و موسسه حمایت ازکودکان مبتلابه سرطان قزوین منعقدشده بود،ده عدد صندوق فروشگاهی‌ به شعب بانک قوامین قزوین تحویل داده شد.

 

تصویر صندوق های مکس در شعب بانک قوامین قزوین

تلگرام موسسه مكس
اينستاگرام موسسه مكس